PRODUKTIONER

21 April PATONS MALMGÅRD
OPERAAFTON

Sällskapet De Älskvärda arrangerar  operaaftonen.
MUMS Musikproduktion hyr ut lokalen i Patons Malmgård.
Intresserade av att delta kontakta oss. Inbjudan kommer via FB.