Det är vi som är MUMS

Mia Maria Olsson
Leg. Musiklärare
Utbildad vid KMH i Stockholm
Examinerad Rytmik- och Ensemblelärare & Sångpedagog

BAKGRUND

Sedan 1987 när jag gick ut Musikhögskolan så har jag tagit emot sångelever enskilt privat. Sedan 1993 har jag undervisat i sång och vokalteknik på Estetiska Programmet på Gymnasiet. När dåvarande utbildningminister Jan Björklund 2011 bestämde att det bland gymnasieskolans kärnämnen inte längre behövdes något estetiskt ämne, då lämnade jag Gymnasiet och gjorde två år som samordnare på Kulturhuset i Stockholm. Hösten 2013 påbörjade jag min nuvarande tjänst såsom sångpedagog och ensemblelärare på Kulturskolan i Stockholm. Under hela 90-talet turnerade jag som sångerska och skådespelare runt i hela Sverige med Musikteatergruppen MUMS. Under alla dessa år som gått har jag parallellt med mina musiklärartjänster och turnerande ändå hela tiden tagit emot barn, unga och vuxna som vill utveckla sin röst, sitt gehör och sin sångteknik. När jag behöver så skriver jag också körarrangemang. Företrädelsevis skriver jag för ungdomskör SAB men även för fler stämmor. De flesta körarrangemang finns tillgängliga på Musescore under ”Miaooooh

NYHET FÖR DIG SOM SKA SÖKA MUSIKSKOLA I VÅR!

I höst startar jag två grupper med max 6 elever per grupp speciellt utformade för er som skall söka till Adolf Fredriks Musikklasser. En kurs för er som söker till åk 4-6 och en kurs för er som söker till åk 7. Kursstart Söndag 8 oktober. Kursen är på 8 tillfällen a 55 minuter. Efter avslutad kurs är alla redo att göra sitt prov!

Isak Hedtjärn
Musiker
Utbildad vid Högskolan för Scen & Musik i Göteborg, Individuella programme

INSTRUMENT

Klarinett, saxofon, flöjt, trummor och visslar!

GRISMASK
Heter Isaks egen grupp. De har givit ut en LP, och inspelning av LP nr 2 är klar och release på singeln är ute!
Andra grupper Isak medverkar i är för att nämna några:
FESTEN, SVENSKA FOLKJAZZKVARTETTEN och VIAGRA BOYS, när ordinarie saxofonist behöver vara ledig.

KONSERTARRANGÖR

På Patons Malmgård på Södermalm i Stockholm arrangerar Isak ”hemmakonserter”
Improviserad musik, folkmusik, elektronisk musik och skriven musik av olika slag.

PRIVATLEKTIONER

Isak ger också privatlektioner i Klarinett, saxofon och trummor