Hoppa och Dansa!

Babyrytmik & Småbarnsrytmik med Maria

Såsom Dalcroze-Rytmikpedagog åtar jag mig terminskursuppdrag

Förutsättningar

  • Du som uppdragsgivare tillhandahåller lokal
  • I lokalen behöver det finnas en gitarr och ett piano
  • Lokalen behöver ha så pass mycket yta att det går att röra sig fritt i rummet
  • Gruppstorleken behöver vara minst 8 och max 16 vuxna med ett barn, och gruppstorleken skall anpassas efter lokalens storlek.
  • Föranmälan sker till ett visst antal gånger, förslagsvis 12 ggr
0-11 månader Babyrytmik

Kursen i Babyrytmik 0 – 11 månader är skapad och anpassad för den nära kontakten och kommunikationen mellan barnet och barnets egna föräldrar.
Min rekommendation är därför att söka er till andra typer av aktiviteter för ert barn om ni söker en aktivitet att ha tillsammans med mor- och farföräldrar, släktingar, vänner, barnflickor osv.

12 – 24 månader Småbarnsrytmik

Kursen i småbarnsrytmik är också skapad och anpassad för den nära kontakten mellan barnet och barnets egna föräldrar.
Nu kan de flesta barn gå och springa själva, vilket leder till att vi kommer röra på oss mycket! Dvs alla i rummet gör! Vill du att ditt barn ska hoppa? Hoppa själv, visa! Barnet kommer garanterat stå som fastnaglad i golvet de första gångerna och bara titta. Barnet står nämligen på ”record”. Men vänta och se tills ni kommer hem, då händer det: Barnet går över till ”play” och ni kommer hoppa och dansa allt vad ni orkar tillsammans, hemma! Efter några gånger händer detta också på kursen!
Viktigt är därför att som när all inspelning pågår, skall den få pågå, ostört.
Viktigt är också att komma i tid, för barnets skull.

Upprepning
Upprepning skapar igenkänning och igenkänning skapar trygghet oavsett rum. Mitt musikaliska rum börjar med samma sånger och avslutas med samma sånger.
Varje tillfälle presenterar jag en till två nya sånger. Jag kan också använda mig av olika teman. Vatten, vind, båtar, hav och naturligtvis kroppen och kroppens alla spännande delar. Jag växlar mellan rörelse i hopp och dans och rörelse sittandes på golvet med barnet i famnen eller i knäet.
Vi hör Vi rör Vi gör
Vi gör det vi sjunger i sångens texter.

Utantill
Alla sånger jag presenterar kommer ni att lära er så småningom. Under de 20 år jag lett kurser i babyrytmik har jag aldrig givit ut några textblad. Varför? Jo, eftersom ni kopplar ihop det ni gör när ni sjunger med texten. Det går snabbt, när kroppen får vara med.

Sångrösten
Viktigt för alla föräldrar är att förstå hur älskad den egna förälderns röst är, och detta oavsett vad föräldern själv anser om sin röst, vilket är helt ovidkommande för babyn och för övriga deltagare också. Därför sjunger vi på allt vad vi orkar, och håller igen på våra privata åsikter om vad vi själva uppfattar som eventuella egna tillkortakommanden.

Att göra ”rätt” ?
Glöm det! Vi gör alla vad vi gör utifrån våra förmågor och har roligt i musiken och rörelsens namn tillsammans.

Klassikern: ”Barn gör vad vi gör, hellre än att göra det vi säger att de ska göra”
Egentligen bygger all inlärning i första hand på härmandets princip. För en ung musiker som vill lära sig improvisera, är det bästa sättet att ”planka” andra improvisationsmusikers / sångares inspelade improvisationer. När vi lär oss ett språk, härmar vi tonfall, tonalitet, språkmelodi eftersom ett talat språk oavsett vilket blir förståeligt när språket talas med det för det språkets naturliga satsmelodi. Att enbart läsa sig till hur ett språk talas, gör kommunikationen lite trögare.
Musik är ett språk, och ett språk vi kommunicerar med bortom ord.

Härma och göra
Ni föräldrar, ni härmar mig, och era bebisar och barn, de härmar er!